Μιτοχονδριακοί στόχοι για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων  Mitochondrial Targets for the development of novel therapeutic approaches 

Μιτοχονδριακοί στόχοι για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων  Mitochondrial Targets for the development of novel therapeutic approaches

ΣΚΩΚΟΥ Μαρία, Maria Skokou
MD, PhD Consultant Psychiatrist Department of Psychiatry General University Hospital of Patras