Μιτοχονδριακή Δυσλειτουργία και Σακχαρώδης Διαβήτης Γ#Π 09!! Γ#Π 26!!

Μιτοχονδριακή Δυσλειτουργία και Σακχαρώδης Διαβήτης

ΚΟΛΙΑΚΗ Χρυσή MD PhD Παθολόγος Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝ Λαϊκό Αθήνα
ΚΟΛΙΑΚΗ Χρυσή MD PhD Διδάκτωρ ΠανεπιστημίουΠαθολόγος Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝ Λαϊκό Αθήνα