Μικτές οξεοβασικές διαταραχές

Μικτές οξεοβασικές διαταραχές

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος
Νεφρολόγος Διευθυντής Δημοκρίτειου Νεφρολογικού Κέντρου Κομοτηνής