Μικροβίωμα του εντέρου και τροφική αλλεργία 

Μικροβίωμα του εντέρου και τροφική αλλεργία 

ΔΟΥΡΟΣ Κωνσταντίνος
Καθηγητής,Παιδοπνευμονολογική – Παιδοαλλεργιολογική Μονάδα,Γ΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν