Μικροβίωμα και Μεταβολικά νοσήματα. ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΧΕΤIΣΗ  

Μικροβίωμα και Μεταβολικά νοσήματα. ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΧΕΤIΣΗ

ΜΠΕΛΛΟΣ Γεώργιος
PhD, MRGCP, MEPMA, MEURACT,MICROBIOME TRAINER Διευθυντής-συντονιστής ΚΥ-ΠΕΔΥ Κορωπίου