Μια πρωτότυπη ομαδική ψυχοθεραπεία ασθενών με καρκίνο και συγγενών Ψ#Α Κ#Σ Γ#Π 08!!

Μια πρωτότυπη ομαδική ψυχοθεραπεία ασθενών με καρκίνο και συγγενών

ΓΕΝΑΡΗΣ Ιωάννης
Ψυχίατρος, Θεσσαλονίκη