Μια γνωριμία με το PETCT … στην Ενδοκρινολογία

Μια γνωριμία με το PETCT … στην Ενδοκρινολογία

Dr ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Νικόλαος MSc PhD Πυρηνικός ιατρός νοσοκομείο MetropolitanΑθήνα
MSc PhD Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πυρηνικός ιατρός νοσοκομείο Metropolitan Αθήνα