Μη επεμβατικός έλεγχος πέρα από τις κοινές τρισωμίες

Μη επεμβατικός έλεγχος πέρα από τις κοινές τρισωμίες

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μανώλης
B.Sc, PhD, ErClG ,Γενετιστής ,Διευθυντής Κλινικού Εργαστηρίου Γενετικής, Αθήνα “Access To Genome”