Μη Αποφρακτική Αζωοσπερμία Και Συνυπάρχουσα κιρσοκήλη. Χειρουργική Αποκατάσταση κιρσοκήλης Ή Όχι; Γ#Π Χ#Ε

Μη Αποφρακτική Αζωοσπερμία Και Συνυπάρχουσα κιρσοκήλη. Χειρουργική Αποκατάσταση κιρ

ΚΟΤΣΙΡΗΣ Δημήτριος
MD, PhDc, F.E.B.U Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος Επιμελητής Ουρολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών