Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος

ΤΣΙΟΛΑΚΙΔΟΥ Γεωργία
Γαστρεντερολόγος, Επιμ. Α’ Γ.Ν. Καβάλας