Μηχανισμός θρομβώσεων στην Covid Era. Η αναγκαιότητα αντιθρομβωτικής αγωγής Γ#Π 02!! Γ#Π 07!! Γ#Π 13!! Γ#Π 15!! Γ#Π 26!!

Μηχανισμός θρομβώσεων στην Covid Era. Η αναγκαιότητα αντιθρομβωτικής αγωγής

ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ Βασίλειος
Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας ΑΠΘ