Μηχανισμοί καρδιοτοξικότητας ογκολογικών φαρμάκων Κ#Σ Γ#Π 10!! Γ#Π 15!! Γ#Π 25!!

Μηχανισμοί καρδιοτοξικότητας ογκολογικών φαρμάκων

ΦΑΡΜΑΚΗΣ Δημήτρης Αναπλ. Καθηγητής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου
ναπλ. . Καθηγητής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου Dimitrios Farmakis MD PhD FESC FHFA Associate Professor of Physiology Director Undergraduate Basic Medical Sciences Program Phase II Consultant Cardiologist Nicosia General Hospital