Μηχανική Θρομβεκτομή στο οξύ ΑΕΕ Οπισθία Κυκλοφορία Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

Μηχανική Θρομβεκτομή στο οξύ ΑΕΕ Οπισθία Κυκλοφορία

ΖΑΜΠΑΚΗΣ Πέτρος Αναπληρωτής Καθηγητής Επεμβατικής Νευροακτινολογίας Πανεπιστημιακο Νοσοκομείο ΠατρώνΤμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας
Αναπληρωτής Καθηγητής Επεμβατικής Νευροακτινολογίας Πανεπιστημιακο Νοσοκομείο Πατρών Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας