Μηνύματα πρακτικής διαχείρισης συνήθων κλινικών περιστατικών:   Aσθενής με δυσαυτονομία 

Μηνύματα πρακτικής διαχείρισης συνήθων κλινικών περιστατικών:   Aσθενής με δυσαυτονομία 

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ Εμμανουήλ
Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΑ,Πρόεδρος ΟΕ Νέων Καρδιολόγων ΕΚΕ