Μηνύματα από τις σπουδαιότερες μελέτες στη Ηλεκτροφυσιολογία το τελευταίο έτος Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

Μηνύματα από τις σπουδαιότερες μελέτες στη Ηλεκτροφυσιολογία το τελευταίο έτος

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης