ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Αναπνευστικός ασθενής. Ν#Η Γ#Π 01!! Γ#Π 15!! Ε#Α Χ#Ε

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Αναπνευστικός ασθενής.

ΜΑΤΣΚΑΣ Ανδρέας ΤΕ Νοσηλευτής Α Χειρουργική Κλινική ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
ΤΕ Νοσηλευτής Α Χειρουργική Κλινική ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης