Μετεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα και  διαχείριση ασθενούς με  ρήξη ανιούσης – θωρακικής αορτής   στη Μονάδα Ανάνηψης Καρδιοχειρουργημένων Ασθενών  

Μετεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα και  διαχείριση ασθενούς με  ρήξη ανιούσης – θωρακικής αορτής   στη Μονάδα Ανάνηψης Καρδιοχειρουργημένων Ασθενών 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ Σταύρος
νοσηλευτής ΤΕ, ΜSc, MHM, PhD, Ανάνηψη Καρδιοχειρουργημένων Ασθενών, ΓΝ “Ευαγγελισμός” , Αθήνα