ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ADCs (antibody-drug conjugates) στον καρκίνο μαστού: ευκαιρίες και προκλήσεις  

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ADCs (antibody-drug conjugates) στον καρκίνο μαστού: ευκαιρίες και προκλήσεις

ΠΙΣΤΑΜΑΛΤΖΙΑΝ Νικόλαος
MD, PhD , Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογική κλινική ΜΗΤΕΡΑ, Αθήνα