Μεταστατικοί Νευροενδοκρινείς Όγκοι Πεπτικού:  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ 

Μεταστατικοί Νευροενδοκρινείς Όγκοι Πεπτικού:  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

ΧΑΤΖΗΣ Ιωσήφ
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής ΓΝ «Ο Άγιος Δημήτριος», Θεσσαλονίκη