ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΗΠΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΟΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΗΠΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΟΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΔΕΔΕΣ Ιωάννης
Επεμβατικός Ακτινολόγος – Επεμβατικός Ογκολόγος Ιδρυτικό Mέλος SIO (Society of Interventional Oncology, ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ