Μεταστατική Νόσος Ηπατος.-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Μεταστατική Νόσος Ηπατος.-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΜΟΥΜΤΖΟΥΟΓΛΟΥ Ανέστης
MD,Ακτινοδιαγνώστης , «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»