Μεταμόσχευση μαλλιών  

Μεταμόσχευση μαλλιών

ΚΑΡΑΛΕΞΗΣ Απόστολος
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,τ. Δντής Δερματολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκ. Αθηνών