Μεταγγίσεις και Ποιότητα ζωής

Μεταγγίσεις και Ποιότητα ζωής

ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ Φίλιππος
Αιµατολόγος,Επιµελητής Α’ Ε.Σ.Υ,Μονάδα Μεσογειακής Αναιµίας Ενηλίκων,Β’ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ,Ιπποκράτειο νοσοκομείο,Θεσσαλονίκη