Μεταβολική αλκάλωση

Μεταβολική αλκάλωση

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος
Νεφρολόγος Διευθυντής Δημοκρίτειου Νεφρολογικού Κέντρου Κομοτηνής