Μετάσταση εγκεφάλου και νευρο-λειτουργική διατήρηση με SRS  Brain metastasis and neuro-functional preservation with SRS

Μετάσταση εγκεφάλου και νευρο-λειτουργική διατήρηση με SRS  Brain metastasis and neuro-functional preservation with SRS

ΛΙΟΥΤΑ Ευαγγελία Evangelia Liouta
PhD ,BSc, MSc, Clinical Neuropsychologist A’ Neurosurgery Department, National and Kapodistrian University of Athens, Greec