Μελέτη αποτελεσμάτων και παρενεργειών ενδοαυλικής βραχυθεραπείας πνεύμονα

Μελέτη αποτελεσμάτων και παρενεργειών ενδοαυλικής βραχυθεραπείας πνεύμονα

ΠΑΠΑΛΛΑ Κωνσταντία,& συνεργατες,
Διευθύντρια Ακτινοθεραπευτικού ΑΟΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ,Αθήνα