Μελέτες μη-κατωτερότητας 

Μελέτες μη-κατωτερότητας

ΤΣΑΠΑΣ Απόστολος
MD PhD MSc(Oxon) , Καθηγητής Παθολογίας – Σακχαρώδη Διαβήτη , Διευθυντής Β’ Παθολογικής Κλινικής , Διευθυντής ΠΜΣ Medical Research Methodology | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ,Tseu Felix Fellow , Harris Manchester College | University of Oxford |