Μαστογραφία, η παρεξηγημένη βασίλισσα της πρόληψης καρκίνου του μαστού

Μαστογραφία, η παρεξηγημένη βασίλισσα της πρόληψης καρκίνου του μαστού

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Έλλη
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστρια, Ακτινολογικό Εργαστήριο , Καβάλα