Μακροχρόνια καρδιολογική παρακολούθηση μετά την ολοκλήρωση της αντινεοπλασματικής θεραπείας  

Μακροχρόνια καρδιολογική παρακολούθηση μετά την ολοκλήρωση της αντινεοπλασματικής θεραπείας  

ΜΠΙΣΧΙΝΙΩΤΗΣ Θεόδωρος,
Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Ογκολογικής Μονάδας Α.Ν. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη