Μαγνητική Αγγειογραφία και Φλεβογραφία Γ#Π 02!! Γ#Π 22!!

Μαγνητική Αγγειογραφία και Φλεβογραφία

ΤΟΥΛΑΣ Παναγιώτης
Nευροακτινολόγος,Διευθυντής Σύμβουλος Απεικόνισης ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Επιστημ. Συνεργάτης Τμήματος Έρευνας Ακτινολογίας ΕΚΠΑ