Μέτρηση ερυθράς σειράς στους αιματολογικούς αναλυτές  Σφάλματα μέτρησης  

Μέτρηση ερυθράς σειράς στους αιματολογικούς αναλυτές  Σφάλματα μέτρησης

ΒΑΓΔΑΤΛΗ Ελένη
Ιατρός Βιοπαθολόγος,Συντονίστρια Διευθύντρια Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου Ιπποκράτειου Γ.Ν. Θεσσαλονίκης,τ.Καθηγήτρια ΔΙ.ΠΑ.Ε.