Μέσα Ατομικής Προστασίας ΜΑΠ Ποια μέσα Μέσα Ατομικής Προστασίας θα χρειαστείτε ανάλογα με την συγκεκριμένη εργασία Γ#Π 13!! Γ#Π 10!!

Μέσα Ατομικής Προστασίας ΜΑΠ Ποια μέσα Μέσα Ατομικής Προστασίας θα χρειαστείτε ανάλογα με την συγκεκριμένη εργασία

ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος Επόπτης Δημόσιας Υγείας - Υγιεινολόγος Τ.Ε. Τ.Ι.Ε. MABM MSc Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο - Α. Φλέμιγκ Νοσοκομειακή Μονάδα Σισμανόγλειο Αθήνα
ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος Επόπτης Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγος Τ.Ε. Τεχνολόγος Ιατρικών ΕργαστηρίωνMAB Management MSc Δημόσια Υγεία Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 450012018 – Πιστοποιημένος από την TV AUSTRIA Μέλος της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Μέλος της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο – Α. Φλέμιγκ – Νοσοκομειακή Μονάδα Σισμανόγλειο Αθήνα