Λοιμώξεις σχετιζόμενες με την ύπαρξη προσθετικών ξένων σωμάτων στην ορθοπαιδική   

Λοιμώξεις σχετιζόμενες με την ύπαρξη προσθετικών ξένων σωμάτων στην ορθοπαιδική

ΝΤΖΙΩΡΑ Φωτεινή
Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος,Επιμελήτρια A’ ΕΣΥ ,Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική,ΓΝ Λαϊκό, Αθήνα Αθήνα, 20/10/2023