Λοιμώξεις στη Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Βλαστοκυττάρων Infections in Haematopoietic Stem Cell Transplantation Κ#Σ Γ#Π 07!! Γ#Π 13!! Γ#Π 25!!

Λοιμώξεις στη Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Βλαστοκυττάρων Infections in Haematopoietic Stem Cell Transplantation

ΤΕΡΠΟΣ Ευάγγελος, Evangelos Terpos
MD, PhD Professor of Hematology, Director of Autologous Stem Cell Transplantation Unit, Department of Clinical Therapeutics, National and Kapodistrian University of Athens, School of Medicine, Athens, Greece