Λοιμώξεις κρημνών και δερματικών μοσχευμάτων στην Πλαστική Χειρουργική 

Λοιμώξεις κρημνών και δερματικών μοσχευμάτων στην Πλαστική Χειρουργική

ΚΑΡΟΝΙΔΗΣ Αθανάσιος
MD MBA PhD, EURAPS ASPS MRCS FEBORPRAS,FACS Πλαστικός Χειρουργός & μικροχειρουργός Διευθυντής ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»