Λοιμώξεις αγγειακής προσπέλασης σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς Επιδημιολογικά στοιχεία – Προδιαθεσικοί παράγοντες Γ#Π 06!! Γ#Π 13!! Χ#Ε

Λοιμώξεις αγγειακής προσπέλασης σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς Επιδημιολογικά στοιχεία – Προδιαθεσικοί παράγοντες

ΜΕΪΜΑΡΙΔΟΥ Δάφνη Νεφρολόγος Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Ν.Κιλκίς
ΜΕΪΜΑΡΙΔΟΥ Δάφνη Νεφρολόγος Επιμελήτρια-Διευθύντρια Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Ν.Κιλκίς