Λοίμωξη αναπνευστικού από  SARS-CoV-2 –  αφήνει κατάλοιπα στα παιδιά  ?

Λοίμωξη αναπνευστικού από  SARS-CoV-2 –  αφήνει κατάλοιπα στα παιδιά  ?

ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ Ελπίδα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πνευμονολογίας, ΑΠΘ,3η Παιδιατρική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης