Λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα IgA  Πορφύρα Henoch Schönlein   

Λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα IgA  Πορφύρα Henoch Schönlein  

ΝΙΚΗΤΑ Ευρυδίκη
MD, PhD, Ακαδημαϊκή υπότροφος ΕΚΠΑ,Β΄ Δερματολογική Κλινική, ΓΠΝ Αττικόν, Αθήνα