ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  Επιμένοντα LUTS μετά χειρουργείο για Καλοήθη Προστατική Απόφραξη 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  Επιμένοντα LUTS μετά χειρουργείο για Καλοήθη Προστατική Απόφραξη

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ Κωνσταντίνος,
Αναπλ. Καθηγητής Ουρολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών