ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ENΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΚΨΥ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
 Ομαδική Ψυχοθεραπεία στο Kέντρο Kοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής στην εποχή COVID-19
Ψ#Α Γ#Π 13!! Γ#Π 08!!

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ENΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΚΨΥ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
 Ομαδική Ψυχοθεραπεία στο Kέντρο Kοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής στην εποχή COVID-19

ΣΚΑΛΗ Θεοδώρα
Ε.ΔΙ.Π. ΨυχολογιαΣ, MSc, PhD ιατρικη Σχολη – Α΄ Ψυχιατρικη κλινικη ΕΚΠΑ, Ψυχοθεραπευτρια, GCP, ECP, Αθήνα