Λαπαροσκοπική χειρουργική χωρίς πλέγματα για πρόπτωση γεννητικών οργάνων  Laparoscopic surgery for genital prolapse in a world without meshes 

Λαπαροσκοπική χειρουργική χωρίς πλέγματα για πρόπτωση γεννητικών οργάνων  Laparoscopic surgery for genital prolapse in a world without meshes

ΚΟΥΤΟΥΚΟΣ Ιωάννης . IOANNIS KOUTOUKOS
MD. PhD. MSc. DFFP Obstetrician-Gynecologist,Laparoscopic Surgeon LAPAROSCOPIC SURGEON & συνεργάτες