ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΚΑΪΣΙΔΗΣ Αναστάσιος,
Επισκέπτης Υγείας στο Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν Βενιζέλειο – Πανάνειο, Ηράκλειο,Κρήτη