Λίπωση Ήπατος-η σιωπηλή πρόκληση’’ – Εξω-ηπατικές εκδηλώσεις – καρδιαγγειακός κίνδυνος  

Λίπωση Ήπατος-η σιωπηλή πρόκληση’’ – Εξω-ηπατικές εκδηλώσεις – καρδιαγγειακός κίνδυνος 

ΛΑΖΑΡΟΣ Γεώργιος
Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ,Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών