Κύηση στην Εφηβεία  

Κύηση στην Εφηβεία

ΜΙΧΑΛΑ Λίνα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας ΕΚΠΑ, Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική,νοσοκομείο Αλεξάνδρα Αθήνα