Κύηση και Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια Κ#Η Γ#Π 05!! Γ#Π 15!! Γ#Π 18!! Γ#Π 24!!

Κύηση και Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Θεόδωρος Επίκουρος Καθηγητής .Β’ Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ. Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη
Επίκουρος Καθηγητής.Β’ Νευρολογική ΚλινικήΑ.Π.Θ.Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη