Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση  και οδηγίες  για τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος    

Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση  και οδηγίες  για τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος  

ΚΟΛΛΙΟΣ Κωνσταντίνος
Καθηγητής Παιδιατρικής Νεφρολογίας ΑΠΘ,Γ΄ Παιδιατρική Κλινική,Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης