Κριτική ανασκόπηση των αναστολέων συμπληρώματος στο GA  Critical review of Complement  Inhibitors in GA  

Κριτική ανασκόπηση των αναστολέων συμπληρώματος στο GA  Critical review of Complement  Inhibitors in GA 

ΒΑΒΒΑΣ Δημήτριος Demetrios G. Vavvas
M.D., Ph.D.Visiting Professor Aristotle University of Thessaloniki,Solman and Libe Friedman Professor of Ophthalmology,Director Retina Service, Harvard Medical School,Co-Director Ocular Regenerative Medical Institute,Principal Investigator Ines and Frederick Yeatts Retina Research Laboratory,