Κριτήρια εισαγωγής στην ΜΕΘ   

Κριτήρια εισαγωγής στην ΜΕΘ   

ΑΝΙΣΟΓΛΟΥ Σουζάνα
MD, PhD, Διευθύντρια ΜΕΘ και Ιατρείου Πόνου ΑΝ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ,Θεσσαλονίκης,Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑ.ΡΗ.ΣΥ.Α