Κριτήρια Εισαγωγής στην ΜΕΘ Χ#Ε Γ#Π 15!! Γ#Π 24!!

Κριτήρια Εισαγωγής στην ΜΕΘ

ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ Πολυχρόνης
Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος, Επιμ Α’ ΜΕΘΑ ΠΓΝ Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ