Κρίσιμα Συμβάματα κατά την Περιαναισθητική Περίοδο ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Χ#Ε Γ#Π 01!! Ν#Η

Κρίσιμα Συμβάματα κατά την Περιαναισθητική Περίοδο ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ

ΣΥΚΑΡΑΣ Χρήστος Νοσηλευτής ΤΕ MSc PhD Πρ. Τομεάρχης Χειρουργικού Τομέα Γ.Ν.Ν.Θ H ΣΩΤΗΡΙA Αθήνα Προϊστάμενος Θωρακοχειρουργικής Κλινικής Σύμβουλος Τ.Ν.Α. και Δ.Ν.Υ. ΕΣΝΕ
ΣΥΚΑΡΑΣ Χρήστος Νοσηλευτής ΤΕ MSc PhDc Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πρ. Τομεάρχης Χειρουργικού Τομέα Γ.Ν.Ν.Θ.Α. H ΣΩΤΗΡΙA Αθήνα Προϊστάμενος Θωρακοχειρουργικής ΚλινικήςΣύμβουλος Τ.Ν.Α. και Δ.Ν.Υ. ΕΣΝΕ